تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 58
تعداد نویسندگان 111
نسبت مشاهده بر مقاله 188.66
نسبت دریافت فایل بر مقاله 80.14
تعداد مقالات ارسال شده 91
درصد عدم پذیرش 18
درصد پذیرش 65
زمان پذیرش (روز) 106
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 44
 • نام نشریه: اکتشاف و پردازش هوشمند دانش
 • صاحب‌ امتیازمؤسسه آموزش عالی فردوس
 • شماره ثبت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 87504
 • محل چاپ: مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران
 • شاپای الکترونیکی: 3615-2783
 • شاپای چاپی: 3607-2783
 • رتبه نشریه: علمی- تخصصی
 • زبان مجله: فارسی و انگلیسی
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • حوزه‌های انتشار: مدیریت، مدیریت دانش، نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی، نقش مدیریت دانش در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، مدیریت ونوآوری و خلاقیت، اکتشاف دانش از آثار هنری، ارزیابی هوشمند اصالت آثار هنری، نقش مدیریت دانش در اقتصاد هنر، مدیریت فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت رسانه، ارتباطات، مدیریت کارآفرینی، اقتصاد کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی
 • دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد و رایگان (Open Access)

 • روش مأخذ نویسی: APA
 • زمان ارزیابی مقالات: حداقل ۲ ماه
 • هزینه داوری و انتشار: ندارد
 • وضعیت چاپ: الکترونیکی- چاپی
 • شماره تماس: 37291115-051داخلی 33. 09156211824 مهندس قاسمی
 • فکس: 37264134-051
 • ایمیل نشریه: journal.kdip@gmail.com
 • ایمیل سازمانی نشریه: journal.kdip@ferdowsmashhad.ac.ir
شماره جاری: دوره 3، شماره 10، آذر 1402 

ابر واژگان