فرایند پذیرش مقالات

 1. فرایند پذیرش مقالات

  فرآیند پذیرش مقاله ها در نشریه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

   

  - ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان،

     بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه
  - بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه و برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات

     ساختاری (در صورت وجود)

  - اعلام نظر سردبیر نشریه در ارتباط با مقاله و ارجاع به دبیر تخصصی
  - ارائه مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
  - بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر

    در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
  در این مرحله سه حالت ممکن است:
  الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
  ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)،

      مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود.
  ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
  - ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
  - ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
  - ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله
  - تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه
  - در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.
  - مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

   لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 15 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 2 تا 3 ماه می‌باشد.