فرایند پذیرش مقالات

  1. ثبت نام: پژوهشگر جهت ارسال مقاله بایستی در سامانه نشریه ثبت نام نماید.
  2. بارگزاری مقاله: بعد از دریافت شناسه و رمز عبور، از طریق ایمیل، پژوهشگر؛ وارد سامانه نشریه شده و مقاله خود را بارگزاری می­کند (توجه شود که مقالات بایستی بر اساس شیوه نامه ارایه شده در سامانه تنظیم شده باشد)
  3. مدیر اجرایی: مقاله جهت ارزیابی اولیه در خصوص مطابقت مقاله با موضوعات نشریه و رعایت ساختار شکلی مقاله، توسط مدیر اجرایی بررسی شده و در صورت تایید، برای سردبیر ارسال می­گردد.
  4. سردبیر: سردبیر بعد از دریافت مقاله از سوی مدیر اجرایی، بررسی نموده و بعد از تایید مقدماتی مقاله را برای داوران ارسال می­نماید.
  5. داور: داور بعد از دریافت مقاله، 20 روز کاری فرصت دارد، نظر خود را نسبت به مقاله ارایه دهد.
  6. نویسنده: در صورتی که داور نسبت به مقاله، نظراتی داشته باشد، نظرات به نویسنده ارسال شده و نویسنده بعد از 10 روز بایستی اصلاحات را انجام داده و مجدد از طریق سامانه برای نشریه ارسال نماید.
  7. ویراستار: ویراستار بعد از دریافت مقاله، در صورتی که نظراتی در خصوص ترتیب منابع، نحوه و ترتیب ارجاعات و ... داشته باشد، مقاله با ارایه نظرات ویراستار به نویسنده ارجاع داده می­شود.
  8. نویسنده: نویسنده بعد از رفع اشکالات مقاله را مجدد از طریق سامانه نشریه ارسال می­کند.
  9. انتشار: بعد از ویراستاری نهایی، نشریه جهت انتشار اقدام خواهد کرد.
  10. لازم به ذکر است نشریه در راستای شیوه ­نامه ­های خود، حق تغییرات در ظاهر مقاله را خواهد داشت.