اهداف و چشم انداز

سرشت زندگی سازمانی در روزگار ما به گونه ای است که به نظر نمی رسد بتوان سازمانهای اجتماعی و اقتصادی عصر اطلاعات را با آموزه های کهن مدیریت اداره کرد. تحولات پی در پی و بی وقفه ای که متاثر از پیشرفت­های علمی و دستاوردهای جدید فناوری است به پویایی و پیچیدگی محیط سازمان­ها افزوده است. این وضعیت ایجاب می­کند که رهبری و مدیریت سازمان­ها به دست کسانی سپرده شود که؛ اولا: درک صحیحی از شرایط جدید داشته باشند و ثانیا؛ از روش­ها و شیوه­ های نوین مدیریت بهره گیرند. بنابراین در جامعه سازمانی کنونی، مدیریت اثربخش رفتار اداری، بدون آگاهی از دانش­ها و مهارت­های بهنگام سازمان و مدیریت شدنی نیست. در این شرایط هر تلاشی که حاوی آموزه­های سودمند باشد و بر سطح بینش، دانش و مهارت مدیران و کارکنان سازمان­ها بیفزاید، ستودنی است.

فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش، با رویکرد پژوهشی بر آن است که مقاله ­های نظری، تجربی و تحلیلی را که از کیفیت مناسبی برخوردار باشند، منتشر کند. از این رو از دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب­نظران دعوت می­شود، مقاله ­های پژوهشی خود را که دربرگیرنده نوآوری­های تئوریک، و یا تجارب منحصر به فرد وکاربردی در سازمان­های دولتی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی کشور است به دفتر مجله ارسال کنند. مقالات ارائه شده به فصلنامه توسط سردبیر ,شورای علمی و داوران صاحب نظر داوری می شود و چنانچه با خط مشی پژوهشی مجله سازگار باشد پس از تایید به چاپ خواهد رسید.