درباره نشریه

پروانه انتشار نشریه علمی "اکتشاف و پردازش هوشمند دانش" با مالکیت مادی و معنوی مؤسسه آموزش عالی فردوس و مشارکت "انجمن علمی مدیریت دانش ایران" توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 87504 صادر گردید. 

 نشریه علمی "اکتشاف و پردازش هوشمند دانش" مربوط به حوزه های تخصصی بین رشته ای به ویژه حوزه‌های مدیریت، مدیریت دانش، نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی، نقش مدیریت دانش در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، مدیریت و نوآوری و خلاقیت، اکتشاف دانش از آثار هنری، ارزیابی هوشمند اصالت آثار هنری، نقش مدیریت دانش در اقتصاد هنر، مدیریت فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت رسانه، ارتباطات، مدیریت کارآفرینی، اقتصاد کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی می باشد که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.