راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

دستورالعمل و راهنمای نویسندگان

 • مجله «اکتشاف و پردازش هوشمند دانش» مقاله‌های منتشر نشده پژوهشی در زمینه تخصصی؛ مدیریت دانش، مدیریت فناوری، مدیریت اطلاعات را می‌پذیرد.

الف: ارسال مقاله

 • جهت ارسال مقاله می‌توانید از طریق سامانه نشریه https://www.kdip.ir اقدام نمائید.

 ب: روش نگارش

 • متن مقاله بر روی فایل ساده با فرمت (Word (A4 براساس شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حروف خوانا و تیره تایپ شود. کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که شامل جداول، تصاویر و نمودارها هستند دارای قطع یکسان باشند. در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات خارجی خودداری کلیه صفحات مقاله دارای شماره بوده و از 20 صفحه تجاوز نکند.
 • دقت شود که نشانه‌های نگارشی مانند؛ نقطه، ویرگول، علامت سوال، علامت تعجب و علامت نقل قول (. ، ؟ ! :) به کلمه قبل از خود می‌چسبند و از کلمه بعدی فاصله می‌گیرند. پرانتز، قلاب و گیومه به کلماتی که آن‌ها را در میان گرفته‌اند می‌چسبند و از کلمات قبلی یا بعدی یک فاصله دارند. فاصله بین کلمات بیش از یکی فاصله نباشد.
 • برخی کلمات دارای چند جزء مختلف هستند که لازم است به صورت جدا از هم، اما در قالب یک کلمه، بیایند، مانند پیشوند، پسوند و علامت جمع (ها)، "می" مضارع و .... در این گونه موارد، نباید فاصله‌ای میان اجزاء کلمه باشد مثال "دست­ها" (و نه "دست ها") یا "می‌شود" (و نه "می شود"). برای حذف فاصله بدون آن که دو حرف به هم بچسبند از کلید‌های مذکور را پشت سر هم به این ترتیب استفاده نمایید (-+Ctrl).

ج: نحوه تهیه مقاله

 • هر مقاله تخصصی بایستی تحت نرم افزار Word و دارای چکیده فارسی و لاتین با واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی یا ادبیات موضوع و روش تحقیق، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و یک خلاصه باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:
 1. مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل؛ نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی، شماره تماس، پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی و تاریخ و محل انجام تحقیق می‌باشد، در یک فایل مجزا (از قسمت فایل های الحاقی یا مکمل) ارسال شود در ضمن معرفی نویسنده مسئول الزامی است.
 2. عنوان مقاله (حداکثر در 12 کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله‌ها‌ همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتیب مقاله‌ها‌ نیز ذکر گردد.
 3. چکیده در عین مختصر بودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از منابع، جداول، نمودارها و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود.
 4. مقدمه شامل؛ اطلاعات مربوط به سابقه ­های موضوع، اهمیت تحقیق و مسئله مورد مطالعه می باشد.
 5. مبانی یا ادبیات موضوع، محتوای تحقیق را بر اساس منابع معتبر تبیین می­ کند.
 6. روش شناسی موضوع مورد پژوهش مشخص و روشن بیان گردد.
 7. شماره هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد، شماره جدول در متن نیز به تناسب اشاره شود.
 8. نتایج و بحث را می‌توان به طور توأم و یا مجزا منظور کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.
 9. منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبایی؛ نام خانوادگی نویسندگان مقاله‌ها‌ مرتب و شماره گذاری شود. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود ترتیب شماره گذاری این مقاله‌ها برحسب سال انتشار آنها از قدیم به جدید انجام گیرد. لازم به ذکر است کلیه منابع مورد استفاده در متن به فارسی تنظیم شده و در انتهای مقاله، ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبایی و سپس منابع لاتین به ترتیب حروف الفبایی اشاره شود. روش منبع نویسی به صورت (APA) ای.پی.ای. باشد. لطفا به مثال های زیر توجه شود.

           مجلات و نشریات

                نام خانوادگی، نام، (سال). عنوان مقاله، نام نشریه، (شماره جلد)شماره نشریه و صفحه­‌ها.

Poh, K. W.; Yuen, P. H., & Erkko, A. (2005). Entrepreneurship, innovation, and economic growth: evidence from GEM data. Small Business Economics24(3), 335-350.

                کتب

                     نام خانوادگی، نام، (سال انتشار. عنوان کتاب، (نام و نام خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

 1. چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و شامل عنوان اصلی مقاله و واژه­های کلیدی تهیه شود.
 2. روش ارجاع نویسی مقالات درون‌متنی (APA) و داخل پرانتز است؛ نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر و شمارۀ صفحه یا صفحاتی که مطلب از آن برداشته شده است، باید در متن ذکر شود (نام خانوادگی، سال، شماره صفحه). برای منابع فارسی (تألیف یا ترجمه) حتماً نام نگارنده به فارسی و سال انتشار اثر به شمسی نوشته شود و برای منابع لاتین حتماً نام به انگلیسی و سال به میلادی نوشته شود.


د: سایر موارد

 1. مسئولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود.
 2. تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد.
 3. در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود در بخش بایگانی مجله محفوظ خواهد بود و به نویسنده برگردانده نخواهد شد.
 4. مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص مجله به نوبت، چاپ خواهد شد.
 5. مجله در رد یا قبول جرح و تعدیل وویراستاری ادبی مقاله‌ها اختیار تام دارد.
 6. به طور کلی به موارد زیر نیز توجه شود:
 • در فایل اصلی مقاله اسم نویسنده یا نویسندگان ذکر نشود، مشخصات کامل نویسنده مسؤول و نویسندگان اعم از درجه علمی، تخصص، محل کار، آدرس پستی، الکترونیکی، شماره تماس و فاکس به صورت فارسی و لاتین در یک فایل مجزا و در  فایل­های الحاقی یا مکمل ارسال شود.
 • تعداد صفحات مقاله از 20 صفحه بیش­تر نباشد.
 • تعداد کلمات چکیده از 250 کلمه تجاوز ننماید.
 • مقاله در صفحه A4 و با تنظیمات از هر طرف2سانتی متر و فاصله بین خطوط در متن مقاله 1 باشد.
 • مقاله فقط با برنامه Word2003 یا 2007، فونت متن مقاله B Nazanin سایز (اندازه) 12 و فونت منابع داخل متن  Times New Roman سایز (اندازه10) و منابع پایان متن Times New Roman سایز (اندازه11) باشد.
 • عنوان مقاله به لاتین فقط کلمه اول حرف اول آن به صورت حرف بزرگ باشد و مابقی کلمات با حروف کوچک آورده شود.
 • تمام اجزای مقاله در یک فایل آورده شود مانند: چکیده فارسی، لاتین، منابع، جدول ها و ...
 • جدول ها و نمودارها رنگی نباشند و از کلمات و عنوان فارسی استفاده شوند.
 • در منابع پایان متن از گذاشتن گیومه (" یا ”) خودداری شود.
 • در منابعی که سه تا پنج نویسنده دارد برای اولین بار همه نویسندگان آورده می شود و برای بار دوم از واژه «همکاران» استفاده شود.
 • اگر منبعی بیش از 6 نفر نویسنده دارد از همان ابتدا از واژه «همکاران» استفاده شود.
 • در منابع داخل و پایان متن با دو نویسنده، بین نام دو نویسنده از «و در متن و &  در پایان متن» استفاده شود.
 • در منابع پایان متن: در منابعی که برگرفته از مقالات می باشد نام مجله به صورت ایتالیک شود. منابعی که برگرفته از کتاب می باشد نام کتاب به صورت ایتالیک شود.
 • در منابعی که از نام سازمان استفاده شده، در داخل متن برای اولین بار نام کامل آن سازمان ذکر شود و برای بار دوم نام اختصاری سازمان آورده شود.
 • منابع آخر متن شماره گذاری باشد (به ترتیب شماره­های منابع فارسی ولاتین پشت سر هم بیاید.
 • در چکیده منبع دهی مرسوم نمی باشد.
 • کلید واژه فارسی بعد از چکیده فارسی قرار بگیرد و کلید واژه لاتین بعد از چکیده لاتین.
 • ابتدا چکیده و واژگان فارسی، سپس چکیده و واژگان لاتین بیاید.
 • منابع داخل متن آورده شود و به صورت شماره گذاری در متن نباشد در منابع داخل متن لازم نیست سال در پرانتز دیگری قرار بگیرد نام نویسنده و سال و غیره فقط در یک پرانتز قرار بگیرد.
 • منابع آخر متن، شماره گذاری نباشد و اول هرمنبع تورفتگی داشته باشد.
 • شایان ذکر است رعایت موارد فوق، جهت قرار دادن مقاله در فرمت اولیه این نشریه بوده و به معنای پذیرش مقاله نمی­باشد.
 • دریافت مقاله صرفا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه نشریه امکان­پذیر است.

تنظیم خلاصه (چکیده مبسوط)

خلاصه مقاله (در پایان مقاله) یا به عبارت دیگر، چکیده مبسوط به این ترتیب تنظیم شود.

 • تعداد واژگان بکار رفته بین 700 تا 850 واژه باشد.
 • در چکیده مبسوط، نیازی به ارائه منبع درون متن نیست.
 • تیترهای این بخش شامل موارد زیر باشد:
 1. INTRODUCTION
 2. THEORETICAL FRAMEWORK
 3. METHODOLOGY
 4. RESULTS & DISCUSSION
 5. CONCLUSIONS & SUGGESTIONS

Keywords:

References