تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

2 استادیار- گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

چکیده

چکیده:
ارزهای مجازی، نظام پولی و بانکی و فلسفه وجودی آن‌ها را به چالش کشیده‌اند. این چالش‌ها تنها به نظام پولی و بانکی محدود نگردیده و دامنه آن به حدی گسترده است که حوزه‌های دیگر جامعه و علوم مانند حقوق، فقه، اقتصاد و سیاست را نیز متأثر ساخته و خیل وسیعی از پرسش‌ها و ابهامات خرد و کلان را پیش روی آن‌ها قرار داده است. توجه رواج گسترده و فزاینده استفاده از این ارزها، سیاست نادیده انگاشتن و معطل نمودن شیوه برخورد با این نوع ارزها روش مناسبی برای مقابله با واقعیت‌های پیش رو نیست و استخراج حکم فقهی نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراجع تقلید و شورای فقهی بانک مرکزی، معین نمودن ماهیت ارزهای مجازی به‌عنوان کالا یا پول، آگاه‌سازی مردم پیرامون ساختار این نوع ارزها (فرصت‌ها و تهدیدها) از طریق رسانه ملی، اتخاذ تدابیر لازم از سوی مجلس شورای اسلامی و اجرای صحیح مقررات از مسیر سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و... می‌تواند نقش اساسی در کاهش تهدیدهای ارزهای دیجیتال و بهره‌مندی از مزایا و فرصت‌های ایجادشده اقتصادی این نوع رمز ارزها داشته باشد. لذا مقاله حاضر به معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد جامعه ایران پرداخته است.
واژگان کلیدی: ارزهای مجازی، نظام پولی و بانکی، فرصت‌ها و تهدیدها

کلیدواژه‌ها