بررسی قواعد طراحی رابط کاربری گرافیکی برای طراحی اپلیکیشن های آموزشی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، گروه هنر، دانشکده عمران هنر و معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، استاد مدعو علوم و تحقیقات، گروه هنر، دانشکده عمران هنر و معماری، ایران.

چکیده

وسایل آموزش الکترونیکی باید بر اساس روانشناسی فراگیران توسعه یابد. مطالعات زیادی در مورد ماهیت یادگیری و عوامل موثر بر آن انجام شده است. یکی از موارد روانشناختی که باید مورد توجه قرار گیرد، رابط کاربری در آموزش الکترونیکی است، زیرا رابط کاربری (UI) نقطه تعامل کاربر و بدنه آموزشی است. امکان استفاده از یک اپلیکیشن و آسانی یادگیری استفاده از آن، مسائلی هستند که تحت تاثیر رابط کاربری می باشند. اگر چنین همبستگی ناموفق باشد، ممکن است اهداف آموزش محقق نشود، حتی اگر محتوای آموزشی به خوبی انتخاب شده باشد و کاربر مایل به یادگیری باشد. به همین دلیل، موضوعات اصلی در همبستگی موفق، که باید در طراحی رابط کاربری برای آموزش الکترونیکی و اپلیکیشن های آموزشی مورد توجه قرار گیرد، در کانون این مطالعه قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قواعد طراحی رابط کاربری گرافیکی برای طراحی اپلیکیشن‏های آموزشی ایرانی می‏باشد. در این مطالعه به بررسی صد اپلیکیشن آموزشی منتشر شده در فروشگاه گوگل با امتیاز بین 4 تا 5 پرداخته شده است. اپلیکیشن ها از نظر سیستم طراحی، فونت، رنگ‌های اصلی، آیکون ها و دیگر موارد بررسی شده اند. همچنین پرسشنامه ای جهت آگاهی از میزان اهمیت هر کدام از این موارد از نظر مخاطبان طراحی شد و بین 169 نفر پخش شده و نتایج نیز با استفاده از SPSS تحلیل و بررسی شده است. نتایج نشان داد که اپلیکیشن های موفق از سبک طراحی، فونت، رنگ و آیکون های مشابهی استفاده می‏کنند که می توان از آن ها به عنوان یک الگوی مناسب بهره برد.

کلیدواژه‌ها