تشخیص لبه تصاویر دیجیتالی با استفاده از خوشه بندی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان ، هرمزگان ، ایران

2 برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

چکیده

یکی از مهمترین بخش‌ها‌ی تصویر لبه‌ها می‌باشند. به مرز بین دو ناحیه از تصویر که دارای تفاوت قابل توجه در شدت روشنایی، رنگ و یا بافت باشد، لبه گفته می‌شود. تشخیص لبه یک مرحله اساسی در تقسیم بندی تصویر و یکی از مهمترین مراحل برای تشخیص ویژگی اشیاء در یک تصویر می‌باشد. اخیراً پژوهش‌های زیادی در زمینه تشخیص لبه انجام شده است که هر کدام سعی در تشخیص بهتر لبه‌های تصویر داشته‌اند در این پژوهش برای تشخیص لبه تصاویر دیجیتالی، از تئوری فازی و مفهوم خوشه بندی فازی استفاده شده است، در ابتدا پیکسل‌های تصویر بر اساس میزان سطح خاکستری آنها به خوشه‌هایی تقسیم شده و سپس با تعیین فیلترهای مناسب اقدام به تشخیص لبه تصویر شده است. روش پیشنهاد شده لبه‌های تصویر را به خوبی تشخیص داده، همچنین درتشخیص لبه‌هایی از تصویر که به علت سطح نور نامناسب و یا نویزی بودن امکان تشخیص صحیح آنها وجود ندارد عملکرد چشمگیری از خود نشان داده است. نتایج این پژوهش نشان داد روش پیشنهادی در اکثر موارد نتایج بهتری نسبت به روش‌های معمول ارائه داده است و این به علت عملکرد خوب آن در تشخیص جزئیات تصویر مانند ضخامت و قوی و ضعیف بودن لبه‌ها می‌باشد بخصوص در تصاویری که دارای وضوح کمتر و یا کانتراست پایین‌تری است عملکرد خیلی خوبی داشته است.

کلیدواژه‌ها