کلیدواژه‌ها = شرکت عمران
تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 34-47

10.30508/kdip.2021.138811

سیدحامد حسینی؛ محمدحسین همایونی راد؛ فائزه روحانی