کلیدواژه‌ها = Machine learning
تعیین چاقی و لاغری افراد با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری ماشین

دوره 3، شماره 8، خرداد 1402

10.30508/kdip.2023.397538.1069

احمد موسی پور؛ عادل محمدی جهندیزی؛ محمد میرزایی


ارزیابی عملکرد یادگیری ماشینی مبتنی بر انتخاب ویژگی بهینه برای تشخیص بیماری قلبی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1402

10.30508/kdip.2023.400967.1072

محمد حسنوند؛ آرزو سلیاری؛ حمیده جشن؛ زینب قاسمی نژاد؛ مهدی نوشیار