شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در توسعه پایدار کسب و کارهای گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

تأثیر بازاریابی از طریق رسانه‌های اجتماعی بر رونق کسب و کار ها بر کسی پوشیده نیست. رسالت اصلی رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند، جستجوی بازار است. از این رو شرکت‌ها قادرند که مشتری‌های مورد نظرشان را از طریق کاربران خود، مطابق با درخواست کالاهای جدید از طریق سیستم آمارگیری، انتخاب کنند. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در توسعه پایدار کسب و کارهای گردشگری برای مطالعه‌ی موردی شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی می‌باشد. پژوهش توصیفی پیمایشی است. 43 نفر از کارمندان آژانس‌های خدماتی مسافرتی و گردشگری در شهر تهران، به صورت غیر تصادفی انتخاب و مصاحبه شدند. داده‌ها و سناریوها با استفاده از تکنیک‌ نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از این میان عوامل استفاده از دانش و نیروی تخصصی، ارتباط بلندمدت با گردشگران و مخاطب‌شناسی رسانه‌های اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. در نهایت با استناد به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها