نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]

ا

 • اپلیکیشن تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • احتیا سرمایه گذار گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • ارزش درک شده بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]
 • ارزش ویژه برند فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]
 • ارزهای مجازی تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 20-33]
 • استراتژی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • اعتماد سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 62-75]
 • الگوریتم قورباغه گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • انگیزه خدمت عمومی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • ایران خودرو خراسان رضوی فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]

ب

 • بازاریابی مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]
 • بازاریابی سبز مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]
 • بازده گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • باورهای دینی نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • بیت کوین تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 20-33]
 • بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]

پ

 • پلیس جامعه محور بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 62-75]
 • پلیس دانش محور بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 62-75]

ت

 • تعهد عاطفی فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • تعهد کاری فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • تعهد مستمر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • تعهد هنجاری فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • تعیین موقعیت مکانی پلاک خودرو الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • تلفن هوشمند تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • تنوع‌استفاده مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • توسعه دهندگان تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • توسعه مدیریت جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]

ج

 • جذب نیروی انسانی بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]

ح

 • حوزه خدمات الکترونیک بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]

خ

 • خوشه بندی الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]

د

 • دانش‌آموختگان آموزش عالی مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]
 • دسترسی مادی مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • دسترسی مهارتی مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • دین‌داری نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود [دوره 1، شماره 2، 1400]

ر

 • رابط‌کاربری تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • راهبردها بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 62-75]
 • رضایت شغلی فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • رضایت مشتری تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]
 • رفتار سبز کارکنان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • رفتار شهروندی سازمانی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • رفتار مصرف‌کننده فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]
 • ریسک گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • ریسک پذیری گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]

ز

 • زنجیره تامین سبز مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]

س

 • ساختار سازمانی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • سازمان امور مالیاتی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • سبد سهام گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • سبک طراحی تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • سیستم مالیات الکترونیک بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]

ش

 • شبکه های اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]
 • شرکت عمران تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]
 • شکاف دیجیتال مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • شهر جدید گلبهار تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]
 • شهرداری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • شیوع ویروس کرونا نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود [دوره 1، شماره 2، 1400]

ط

 • طب سنتی جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]

ع

 • عملکرد پایدار مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]
 • عملکرد شغلی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • عوامل فناوری اطلاعات بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • عوامل مدیریت الکترونیک تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]

ف

 • فراترکیب مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]
 • فرصت‌ها و تهدیدها تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 20-33]
 • فرهنگ سازمانی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • فعالیت‌های کارآفرینانه مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]

ک

 • کشیدگی وفقی الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • کلیدواژه ها: فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]
 • کنتراست الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • کیفیت اطلاعات بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]
 • کیفیت رابطه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]
 • کیفیت سود نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود [دوره 1، شماره 2، 1400]

گ

 • گردشگری جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • گردشگری سلامت جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • گیاهان دارویی جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]

م

 • مدیران نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • مدیریت الکترونیک تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]
 • مدیریت دانش بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 62-75]
 • مسؤولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • منابع انسانی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • منابع سازمانی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]

ن

 • نظام پولی و بانکی تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 20-33]
 • نظام جبران خدمات بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]
 • نگرش به‌اینترنت مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • نگه داشت نیروی انسانی بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]

و

 • وفاداری بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]