نمایه نویسندگان

آ

 • آسایش، فرزاد بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]
 • آسایش، فرزاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]

ا

 • اجل افشار، شهلا بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]
 • احمدی، پرویز نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • احمدی، شهربانو بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • احمدی شریف، محمود مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]
 • اسدی، اسماعیل بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • اعتضادی، محمدرضا مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]

ب

 • باباجانی محمدی، سعیده تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 20-33]
 • باباجانی محمدی، سعیده مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • باباجانی محمدی، سعیده فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تعهد کاری کارکنان در راه آهن خراسان رضوی [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 66-79]
 • بافقی، پرستو مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]
 • بهاری، احسان فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]
 • بیراتی، فرح بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]

ح

 • حبیب زاده بایگی، سید جواد گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • حریری، اردوان مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]
 • حسینی، سیدحامد تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]

خ

 • خائف الهی، احمدعلی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • خواستار، حمزه مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]

د

 • دل‌انگیزان، سهراب مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]

ر

 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم مالیات الکترونیک(مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 1-19]
 • رحمانی، امیر تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 20-33]
 • رحمانی، روح الله نقش تعدیل کننده شیوع ویروس کرونا بر رابطه میان دین داری مدیران و کیفیت سود [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • رحمانی، روح الله گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]
 • روحانی، فائزه تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]
 • روحانی، فائزه فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]
 • روستا، علیرضا مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار سازمان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 80-98]

ز

 • زواری، هاشم الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]

س

 • سرحدی، داریوش بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]

ش

 • شهریاری، مرضیه بررسی عوامل راهبردی تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش و کیفیت خدمات انتظامی پلیس [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 62-75]
 • شیخی، هانیه تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]

ط

 • طباطبایی، حمید الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]

غ

 • غلامی، رضا گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 1-18]

ف

 • فرخی استاد، مجتبی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]

ق

 • قاریان، صدیقه تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • قاسمی، سکینه الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]

ک

 • کریمی قدوسی، سعیده مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) [دوره 1، شماره 2، 1400]

م

 • محمدی‌فر، یوسف مفهوم‌پردازی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانش‌آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 26-41]
 • محمودیان، ریحانه بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]
 • مرادی، سعید بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]

ن

 • نادعلیزاده، فاطمه بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 48-61]
 • نجف زاده، محسن الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • نوروزی، علی بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]
 • نوروزی، مهدی بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری کاربران شبکه‌های اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 76-90]
 • نوروزی، مهدی نقش انگیزه خدمت عمومی در ارتقاء عملکرد شغلی باتوجه ‌‌به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهر کرج) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 52-65]
 • نوری، روح‌اله مدل مفهومی ارزیابی شکاف دیجیتالی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • نوری، غلامرضا جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]

ه

 • هاشمی، ماندانا جایگاه طب سنتی و گیاهان دارویی در توسعه مدیریت گردشگری سلامت مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • هدایتی، صالحه السادات تحلیل سبک‌های طراحی رابط کاربری در اپلیکیشن‌های فرهنگی ایرانی (کتابخوانی) [دوره 1، شماره 2، 1400]
 • همایونی راد، محمد حسین فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 42-51]
 • همایونی راد، محمدحسین تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 34-47]