عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد کارآفرینی– فناوری و دانشگاه رازی و مدیر اداره حمایت از طرح‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه علمی کاربردی

2 مدرس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی و معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه، کرمانشاه،

چکیده

در سنوات اخیر گسترش زیرساخت شبکه اینترنت و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فزونی تعداد کاربران اینترنتی موجب توجه بیش‌ازپیش صاحبان کسب‌وکار به حضور در فضای مجازی و روند رو به گسترش این‌گونه کسب‌وکارها شده است. این امر فضای رقابتی شدیدی را به وجود آورده است که کسب و حفظ سهم از بازار فضای مجازی را دشوارتر از پیش نموده است. در چنین شرایطی افزایش رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی به‌منظور افزایش وفاداری ایشان و درنتیجه تکرار خرید از عوامل کلیدی موفقیت در کسب و حفظ سهم از بازار فضای مجازی است. این پژوهش باهدف شناسایی این عوامل و معرفی آن به گردانندگان کسب‌وکارهای اینترنتی،جهت ایجاد بستر فعالیت هدفمند و ارتقای سطح رضایتمندی کاربران و درنتیجه حفظ و افزایش سهم کسب‌وکارهای اینترنتی را از بازار فضای مجازی صورت گرفته است. روش اجرای پژوهش فراترکیب بود و پس از تعیین سؤالات پژوهش و کلیدواژه‌های جستجو، ابتدا مقالات مرتبط با عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی دریافت شد. پس از مطالعه و بررسی مقالات منتخب از مجموع 85 عامل به‌دست‌آمده از بررسی 22 مقاله، تعداد 14 مفهوم (عامل منحصربه‌فرد) شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داده که پنج عامل قابلیت اطمینان اطلاعات کالا، فرایند خرید، کیفیت خدمات/محصول، بهای پرداختی و امنیت و حفظ حریم خصوصی از مهم‌ترین عوامل رضایتمندی مشتریان کسب‌وکارهای الکترونیکی هستند.

کلیدواژه‌ها