الگوریتم تشخیص پلاک خودرو با استفاده از روش های محاسبات ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

تشخیص پلاک خودرو یک مسئله ضروری در سیستم ترافیک امروزی است. اولین گام در فرایند تشخیص پلاک خودرو، تعیین موقعیت مکانی پلاک است. در گام بعدی می‌بایست به اندازه کافی دقیق بوده و همچنین محاسبات آن در مدت زمان قابل قبول انجام شود. دلیل این موضوع آن است که خروجی این مرحله به عنوان ورودی در گام‌های بعدی می باشد. اگر در مرحله‌ی تعیین موقعیت مکانی خطا بروز کند، عملکرد گام‌های بعدی نیز دچار مشکل خواهد شد. در این تحقیق روش نوآرانه ایی با استفاده از بهبود وفقی کنتراست تصویر، حذف کاراکترهای غیر عددی، آنالیز و خوشه­بندی کاراکترهای پلاک به منظور تعیین موقعیت مکانی پلاک خودرو با کاراکترهای تیره روی زمینه‌ی روشن ارائه شده است. روش پیشنهادی پیچیدگی زمانی الگوریتم را کاهش داده و باعث سهولت در پیاده‌سازی، افزایش سرعت و کارایی سیستم تعیین موقعیت مکانی پلاک می گردد. الگوریتم پیشنهادی مستقل از تعداد پلاک خودرو در تصویر، اندازه‌ی تصویر، کجی و ناخوانایی کامل پلاک بوده و در مقابل تغییرات روشنایی تا حد قابل قبولی مقاوم می باشد. روش پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده مختلف به ترتیب با تعداد 67 و 492 تصویر پیاده سازی شده است. نتایج نرخ صحت 100 و 99.59 درصد با نرخ خطای 1.5 و 1.63 و زمان اجرای 109 و 17.5 میلی ثانیه بطور میانگین، را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها