دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نو اوری و مدیریت منابع سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.30508/kdip.2023.398504.1070

علی مقیمی؛ حمید طباطبایی