کلیدواژه‌ها = نظام پولی و بانکی
تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 20-33

10.30508/kdip.2021.138776

امیر رحمانی؛ سعیده باباجانی محمدی