کلیدواژه‌ها = مشتریان
عوامل رضایتمندی مشتریان در کسب‌وکارهای الکترونیکی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1401

10.30508/kdip.2022.330597.1027

اردوان حریری؛ سلیمان شفیعی