نویسنده = ������ ������������ ��������
بررسی تاثیر نظام جبران خدمات بر جذب و نگه داشت نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک (مورد مطالعه: دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری منطقه 2 تهران)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 48-61

10.30508/kdip.2021.138780

شهلا اجل افشار؛ سعید مرادی؛ فرزاد آسایش؛ فاطمه نادعلیزاده؛ فرح بیراتی؛ ریحانه محمودیان؛ داریوش سرحدی