نویسنده = �������� �������� ������������ ������ ��������
اثرات نظام حکمرانی و ساختار فرآیندی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1401

10.30508/kdip.2022.362890.1050

طاهره امینی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی؛ امیر شمس


گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.30508/kdip.2021.291247.1002

روح الله رحمانی؛ رضا غلامی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی