نویسنده = ������������ ������
گزینش بهترین شرکت‌های بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از روش جهش قورباغه

دوره 1، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.30508/kdip.2021.291247.1002

روح الله رحمانی؛ رضا غلامی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی